De start van een Missie

Vandaag is het 22 maart 2014.

De nieuwe lente is juist begonnen, een goed moment om daarbij aan te sluiten en ook zelf, middels een blog, aan te vangen met een eigen “nieuwe lente”: een missie om Nederlandstaligen meer inzicht te verschaffen in onze menselijke ervaring op aarde.
Al langer verdiep ik me in de “waarheid” en “waardigheid” van het menselijke bestaan en haar geschiedenis.
Het is vreemd dat we eigenlijk niet goed weten “wie we zijn”, “waar we vandaan komen” en “waar we heengaan”. Dat maakt ons als mensen erg kwetsbaar voor externe manipulatie. In veel gevallen zullen we proberen om aan de hand van het zicht- en waarneembare onze geschiedenis en positie te reconstrueren. We realiseren ons nauwelijks dat antwoorden feitelijk in onszelf besloten liggen.

Laat ik ons huidige bestaan botweg samenvatten als: We zijn gevangenen in “een systeem”.
Over de manier waarop we uit “het systeem” kunnen stappen, wat de valkuilen zijn en hoe we onze eigen soevereiniteit en innerlijke kracht kunnen (her)ontdekken én zodoende een nieuwe samen-leving kunnen creëren, daarover wil ik het hebben op vrijemens.wordpress.com. 

Ik zou het fijn vinden om anderen te helpen met het staan in waarheid, maar dat lukt mij niet alleen, daarom zou ik het erg op prijs stellen als jij, die net als ik naar oplossingen wil zoeken, je met mij wil verbinden en contact met me wil opnemen. United we stand !

Het leven is een spel, vergeet niet om te spelen en vaak te lachen

Advertenties