Tegenovergestelde van creatie …

Even wat gedachten die ik wil delen:
Wat is het tegenovergestelde van creatie ???
Je zou denken destructie, maar ook dat is in wezen een vorm van creatie of vormt er in ieder geval een aspect van.

Ik moet hier aan denken omdat ik de laatste jaren heel vaak het woord “co-creatie” voorbij hoor komen.
Creëren kun je op het moment dat je weet wie je bent …
Simpel gezegd zijn wij geestelijke wezens met een fysiek/menselijke ervaring.
Wij zijn niet ons lichaam, maar we zijn in een lichaam, we gebruiken het lichaam, het is een hulpmiddel op onze reis/ontdekkingstocht in dit universum.
Zonder geest zou het lichaam levenloos zijn, zonder ziel doelloos.
Het menselijk lichaam is heel bijzonder, het is een fractal van het universum, waardoor we contact kunnen maken met het hele universum.
Het menselijk lichaam is de “leading edge” van de creatie … heel bijzonder dus … een verdichte/gecomprimeerde realiteit.
Denk aan een appel … als je er een stuk afbijt de heb je een fragment, maar als je het zaad van de appel bekijkt dan heb je te maken met een fractal, de hele appelboom is in het zaad aanwezig, maar dan in verdichte vorm. Zo is het ook met de mens, het is een fractal, geen fragment, het hele universum is in verdichte vorm in ons aanwezig.
Alle kennis van het universum is daarom gecomprimeerd in ons aanwezig… we zijn op een reis naar binnen, inscentie (i.p.v. ascentie).
Co-creatie is je realiseren dat je in wezen gelijkwaardig bent aan de creator van dit universum, je bent niet de schepper van dit universum, maar wij allen geven vorm aan dit universum en aan onze ervaringen. Een schepper heeft geen aanbidding nodig, zoals bij de valse goden uit religies, maar is als een vader/moeder bij onze reis aanwezig.
We onderzoeken en ervaren dualiteit in dit “universum van licht”, licht-duister, goed-kwaad, man-vrouw etc
Omdat wij leven in een sterk verdichte realiteit, is onze ervaring van dualiteit ook zo sterk.
En aangezien wij hier op deze aarde zijn gekomen én gedronken hebben van de “beker van vergetelheid” (komen helemaal blanco op de aarde) zijn we vergeten wie we in wezen zijn.
De reden daarvoor is, om vanuit onze “3-dimensionele” realiteit opnieuw te herontdekken wie we zijn. Zie het als een spel.

In de dualistische wereld raken wij vaak verloren … wanneer we denken in óf goed óf slecht, waardoor we ons afscheiden van onze ware essentie en verbondenheid (met alles).
Voorbeeld: Als we denken aan ziekte, dan zien we slechts 1 kant van de medaille, ziekte is slecht, maar er zijn vele redenen te bedenken waarom je het kunt beschouwen als goed. Daarvoor dien je een neutrale positie in te nemen.
Vergelijk het met het opgooien van een munt…. is het KOP of MUNT ?
Het antwoord is -> het is een munt, dus KOP en MUNT, alleen zie je maar 1 zijde van de munt, de onderkant is verborgen, maar die is er wel degelijk.
Vergeet ook niet dat je bij een munt ook nog een zijkant hebt, je zou kunnen zeggen dat dat de neutrale zijde is van waaruit je verbinding hebt met beide zijden.
Alleen vanuit een neutraal standpunt heb je een realistisch beeld van de werkelijkheid.

others dream

Wie bepaalt je realiteit?
Van kinds af aan is ons blanco canvas beschilderd door anderen. Door onze ouders, religie, school, maatschappij etc…
Wat we denken is in belangrijke mate een resultaat van “programmering”, zodat we weten hoe we ons “normaal” moeten gedragen. De MATRIX !
Als voormalig religieus weet ik maar al te goed hoe religie er in is geslaagd om ons af te leiden van onze ware zelf/essentie, door de sterke benadrukking van het zoeken van heil buiten jezelf of door het doen van bepaalde daden. Verlossing dient van buiten jezelf te komen, kennelijk. Religie is ook sterk materialistisch gericht én dualistisch. (maar dat maakt religie niet per definitie slecht, remember)
Onze maatschappij, door scholing en media, geven ons ook sterk een beeld dat ons van alles overkomt, waar we ons aan moeten aanpassen en waar we weinig tot geen invloed op hebben.

De belangrijkste vraag: Waarom?
Verlies je niet in details, daar waar de duivel leeft, het wie-wat-waar-waardoor-waarmee-hoe etc. (dan raak je verloren in dualiteit)
Cornelis Verhoeven schreef een boekje over deze “duivelsvraag”, de enige belangrijke vraag die je kunt stellen. WAAROM !
In dit spel, waarin we “bijna niets” meer weten van wie we zijn, is het juist een uitdaging om onze essentie te herontdekken.
Zie alles wat je daarvan afleidt als een test of een grote uitdaging. Dit is het eigenlijke antwoord op de vraag waarom, kun je ondanks alle testen de weg naar je essentie terugvinden?
Daarom bestaat er geen goed of slecht, alles helpt ons uiteindelijk op de weg naar onze essentie 😉 duivelsvraag

De geschiedenis.
Onze geschiedenis wordt gekenmerkt door beïnvloeding door “entiteiten van buitenaardse origine”, al hebben we dat niet zo direct op school geleerd 😉
Bloedlijnen van Elitaire Families hebben hun belangen hier op aarde vertegenwoordigd en doen dat tot op de dag van vandaag.
Van die entiteiten komen religie-onderwijs-politiek-banken-media etc, die door de elite wordt beheerst en beheert.
Wie je geschiedenis bepaalt, bepaalt je toekomst !!
Wie je realiteit creëert, waarmee je instemt, bepaalt wat je met je energie/creatiekracht doet (bv. wij doen alles voor geld).

De creator mens
Onze gedachten creëren. Bedenkt immers dat gij goden zijt. Wie onze gedachten kan controleren/beïnvloeden, die heeft onze creatiekracht gekaapt.
De realiteit zoals ons die wordt gepresenteerd door media/onderwijs/religie, is sterk gekenmerkt door dualiteit.
Wanneer we dat geloven of daarmee instemmen, dan is onze creatiekracht gekaapt én creëren we de creatie is VAN IEMAND ANDERS.
De creatie van de media maakt je meestal BANG, EMOTIONEEL, BOOS etc … en haalt je dus uit balans, je ziet maar 1 zijde meer van de medaille, gevangen in dualiteit.
Wie je emoties beheerst heeft je in zijn/haar macht.
JE HANDELT VANUIT “REACTIE” … je bent een GEVOLG van de CREATIE van een ander.
Wie ben je ?? Weet je het nog?
Bezie dus alles vanuit je neutrale standpunt … goed én slecht etc. van daar uit maak je KEUZES.
Wanneer je je ego, emoties, persoonlijkheid beheerst, zul je je ware essentie weer ontdekken, van waaruit je OORZAAK kunt zijn.
In SAMENWERKING met het universum (vader/moeder creator) ga je staan in de waarheid die je bent.
Vanuit die waarheid geef je vorm aan een gezamenlijke creatie

O ja, wat is het tegenovergestelde van creatie ?
Wanneer je creatiekracht is gekaapt door een ander, dan leef je vanuit REACTIE.
Observeer dat maar eens de volgende keer wanneer je naar het NOS Journaal zit te kijken of de krant leest.
Welke invloed, reactie, emoties kun je waarnemen … waar gaan je gedachten (die creëren) naar uit?
Zo is ook het verhaal van Ebola, wat inmiddels alweer een grote hoax is gebleken, een goed voorbeeld daarvan.
De berichtgeving leidt ons af van onze ware essentie en probeert ons in angst te laten leven, onze creatie te kapen, niet alleen door de berichten zelf, maar ook door gevolgen als vaccinatie, die onze menselijke potentie doet afnemen.
Dus als je dergelijke berichten leest, stel je dan altijd de vraag: Waarom?
Geef zelf betekenis aan berichten die je ziet en leest, zonder je te verliezen in dualiteit en in letterlijke, materiële betekenissen.
Angst is een fictie … een mechanisme van het ego (dat je niet bent).

kalender

Het grootste dogma van onze tijd
Hoe laat is het en welke dag is het.
De kalender is pure fictie, maar leg dat maar eens aan je buurman uit.
In Australië is het al morgen en in Amerika is het 7 uur later dan nu? Wat is de echte tijd en de echte dag?
Het is een creatie van de elite om ons opnieuw uit onze essentie weg te halen.
Er is immers maar 1 moment waarop wij leven en dat moment is NU.
Wanneer we bezig zijn met verleden en toekomst, dan worden we uit onze kracht gehaald, want slechts NU kunnen we creëren.
Denk daar maar eens aan als je bezig bent met voorbereidingen voor de kerst 😉 of je verjaardag ?
Leef nu en wees geen gevolg/reactie van de creatie van anderen. Beschilder je eigen canvas 😀

Advertenties